DSC_1005 copyJornBewerktAls zelfstandig coach, trainer en dialoogbegeleider help ik mensen hun eigen evenwicht te vinden en te werken aan gelijkwaardige communicatie en samenwerking vanuit het motto:‘ Stilstaan bij wat je beweegt.”

Ruim 20 jaar ben ik werkzaam geweest in het (volwassen) onderwijs, zowel in het directe proces met vakken gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling en communicatie, als in het coachen en trainen van docenten.

Sinds 2003 ben ik werkzaam als zelfstandig coach, trainer en dialoogbegeleider. Vanuit mijn eigen bedrijf Dialoog Incompany coach ik medewerkers van diverse organisaties en onderwijsinstellingen, ook verzorg ik particuliere coachtrajecten.

Ik ben opgeleid aan de School voor Coaching tot gecertificeerd coach en aanvullend voor het coachen op onderwijscompetenties. Als coach ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NOBCO / EMCC.

Mijn specialisatie is coachen van mensen met een burn-out. Bij het Centrum voor Stressmanagement (CSR) heb ik een brede kijk op het thema werkstress ontwikkeld. Daar ben ik gecertificeerd om mensen te begeleiden met chronische stress (burn-out) en te ondersteunen bij herstel en een duurzame re-integratie.

Omdat je een mens niet los kan zien van zijn omgeving, wat kernachtig weergegeven wordt in het begrip Ubuntu: ‘Een mens is een mens omdat er anderen zijn!’ heb ik mij verder ontwikkeld in het faciliteren van dialogen. Gelijkwaardig, openhartig en verdiepend met elkaar spreken, dat is de basis waar vanuit ik mijn werk vorm geef.

 

Onderwijs

Door mijn eigen loopbaan in het onderwijs heb ik ervaren hoe een hoge werkdruk, de sfeer binnen teams en onderlinge communicatie grote invloed hebben op je welzijn en het plezier waarmee je naar je werk gaat. Juist deze thema’s staan in het onderwijs vandaag de dag onder druk.

Wie anderen begeleid heeft zelf ook een rustpunt nodig om te kunnen bezinnen, verdiepen en scherp te stellen waar het voor jou over gaat. Doel van mijn training en coaching is jezelf trouw te blijven en evenwicht te bewaren in het vele wat het onderwijs van je vraagt. Ik ondersteun leerkrachten om het eigen evenwicht te vinden en bied een plaats waar je persoonlijke beleving aan de orde komt.

 

Wat coachees over mij zeggen:

https://www.dialoogincompany.nl/wp-content/uploads/2014/11/Dia1.jpgIedere keer werd ik warm ontvangen. Je was erg professioneel. Ik vond dat je een goede kijk had op de situaties en snel doorhad hoe de situatie was en waar dat door kwam.

https://www.dialoogincompany.nl/wp-content/uploads/2014/11/Dia1.jpgGeeft ondersteuning in praktische stappen à vind ik een grote kwaliteit! Laat het je echt ervaren, dus niet alleen met woorden.

https://www.dialoogincompany.nl/wp-content/uploads/2014/11/Dia1.jpgIk heb me gedurende het gehele traject zeer gesteund, gehoord en “op weg geholpen” gevoeld. Je betrokkenheid als coach heeft veel indruk op me gemaakt. Er was zo’n perfecte balans tussen je professionele, heldere, spiegelende en zo nodig confronterende begeleiding van het proces en tegelijkertijd een zo persoonlijke, warme, vertrouwenwekkende, oprecht voelbare betrokkenheid en inzet.

https://www.dialoogincompany.nl/wp-content/uploads/2014/11/Dia1.jpgZonder vertrouwen in je coach kun je niet gecoached worden. Ik had veel vertrouwen in jou en voelde me veilig waardoor ik naar mezelf heb kunnen kijken waardoor er een leerproces op gang is gekomen.

 

Lees meer over mijn werkervaring en opdrachten.