Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerken ik uw persoonsgegevens. In het kader van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) hebben ik een privacyverklaring opgesteld die u kunt downloaden als pdf.

Privacyverklaring