• Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend en duurt ongeveer een half uur.
  • Persoonlijke coachtrajecten per uur voor particulieren: € 85,- ex btw
  • Persoonlijke coachtrajecten per uur voor bedrijven : € 160,- ex btw
  • Career Story Interview particulieren: € 425,- ex btw
  • Career Story Interview bedrijven: € 595,- ex btw
  • Stress-Herstel testen + gesprek : € 325,

 

Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor coaching vergoed krijgen


Via de werkgever
: vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Coaching is een effectieve manier om jezelf te ontwikkelen. Informeer bij je werkgever of personeelszaken.

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. bij burn-out (preventie), voorkoming van langdurig ziekteverzuim of re-integratie. Je kunt dit bespreken met de bedrijfsarts of Arbodienst.

Medewerkers hogescholen:
Dialoogincompany heeft een Livvit erkenning waarmee coaching voor vergoeding in aanmerking komt.  Livvit is een werkgeversverzekering voor alle werknemers in het HBO die vallen onder de werking van de CAO-HBO.  Livvit is een product van Achmea zilveren kruis met als doel personeel van hogescholen te begeleiden bij voorkoming van verzuim en bij ondersteuning van reïntegratie na een periode van verzuim. Dialoogincompany staat op de lijst van certificaathouders www.achmea-abr.nl.

Via het UWV. Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij het UWV informeren naar beschikbare middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie en een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten.