Vergoeding door de werkgever:
In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten voor hun werknemers te vergoeden.

Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend en duurt ongeveer een half uur.

  • Persoonlijke coachtrajecten per uur voor particulieren: € 80,- ex btw
  • Persoonlijke coachtrajecten per uur voor bedrijven : € 150,- ex btw
  • Coaching, training, workshops en dialoogbegeleiding op uw locatie: offerte op aanvraag.
  • Career Story Interview particulieren: € 295,- ex btw
  • Career Story Interview bedrijven: € 525,- ex btw

 

Medewerkers hogescholen:
Dialoogincompany heeft een Livvit erkenning waarmee coaching voor vergoeding in aanmerking komt.  Livvit is een werkgeversverzekering voor alle werknemers in het HBO die vallen onder de werking van de CAO-HBO.  Livvit is een product van Achmea zilveren kruis met als doel personeel van hogescholen te begeleiden bij voorkoming van verzuim en bij ondersteuning van reïntegratie na een periode van verzuim. Dialoogincompany staat op de lijst van certificaathouders www.achmea-abr.nl.